2021-02-01

Ilgakiemio laisvalaikio salė sulaukė padėkos už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ačiū!

May be an image of tekstas „西 Padéka Nuoširdžiai dékojame uż aktyvy dalyvavimÄ 2021 m. sausio 13 visoje Lietuvoje vykusioje pilletinéje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija" skirtoje prisiminti ir paminéti istorinés müsy Tautos pergalés pries agresoriy 30 asias metines. IniciatyvÄ… organizavo Tarptautine komisija naciy ir sovietinio okupaciniy reżimy usikaltimams Lietuvoje jvertinti. KpeeлeeR Vykdomasis direktórius Ronaldas Račinskas Vilmius, 2021 m sausio 13d SR-“