2020-04-12

Velykų papročiai iš skrynios (Samylų Etnokultūros mokyklėlės namų darbai):

Sveiki sulaukę Šventų Velykų!

Tai pirmasis mėnulio pilnaties sekmadienis po pavasario lygiadienio. Velykos prasideda Verbinėmis ir baigiasi Didžiąją savaite. Tarp Atvelykio ir Didžiosios savaitės įsiterpia Vėlių velykėlės. Tai senovinis paprotys prieš Velykas aplankyti kapus ir padėti margučius.

Puikus lietuviškų margučių tradiciniai raštai. Tyrinėtojai juose įžvelgia pasaulio struktūros modelių išreikštas kosmogramomas.

Per Velykas jaunimas dainuodavo supuoklines dainas. Kuo aukščiau įsisupa, tuo linai geriau auga.

Anksčiau per Velykas lalautijams su dainomis lankant kaimynus priedainiuose buvo girdima „Vynas žaliasai”. Taip vadindavo sulą, gaivųjį pavasario gėrimą.

Lalavimo paprotys. Žiūrime: