+370 686 63977 samylaikc@gmail.com fb yt accesibility

Veiklos sritys

KAUNO RAJONO SAMYLŲ KULTŪROS CENTRO VEIKLOS KRYPTYS

 • Jaunimo užimtumas
 • Paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas
 • Etninės kultūros perimamumas, plėtra ir perdavimas
 • Saviveiklinė veikla
 • Sudaryti socialinei atskirčiai priklausantiems žmonėms galimybes dalyvauti kultūrinėje veikloje
 • Renginiai Valstybinėms šventėms, įžymioms datoms ir netradicinėms dienoms minėti
 • Projektinė veikla
 • Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
 • Bendradarbiavimas
 • Kultūros centro reklama ir informacijos sklaida
 • Kūrybinis darbas

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS IR RŪŠYS

Kultūros centro veiklos pobūdis – daugiafunkcinis kultūros centras, puoselėjantis ir skleidžiantis įvairias kultūros sritis bei žanrus.

Kultūros centro veiklos rūšys:

 • kita leidyba, kodas 58.19;
 • kino filmų rodymas, kodas 59.14;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
 • įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;
 • intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma, kodas 77.40;
 • posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
 • kultūrinis švietimas – 85.52;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
 • scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
 • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;
 • meninė kūryba, kodas 90.03;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
 • atrakcionų ir teminių parkų veikla, kodas 93.21;
 • kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla, kodas 93.29.