+370 686 63977 samylaikc@gmail.com

Apie mus

KAUNO RAJONO SAMYLŲ KULTŪROS CENTRAS

Vizija

Moderni kultūros įstaiga, pilnai tenkinanti gyventojų kultūrinius poreikius ir sudaranti palankias sąlygas saviraiškai ir tobulėjimui.

Apie      

Kultūros centras puoselėja įvairias kultūros sritis bei žanrus. Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros prieinamumą, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų veiklą, vaikų ir jaunimo užimtumą, organizuoja dainų švenčių tęstinumą užtikrinančius renginius, Valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimus, kalendorines šventes, teikia pramoginių, edukacinių, kultūrinių renginių organizavimo paslaugas, sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai, tenkina kultūrinius bendruomenės poreikius, kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas, sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, rengia ir įgyvendina projektus, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas veiklas.

Nuo 2014 m sausio 2 d. Kauno rajone įvykus kultūros centrų reorganizacijai, prie Samylų kultūros centro buvo prijungti Ilgakiemio, Linksmakalnio, Taurakiemio ir Rokų kultūros centras, kurie buvo pervardinti laisvalaikio salėmis.
Kultūros centras aptarnauja Samylų, Taurakiemio, Rokų, Garliavos apyl., Linksmakalnio seniūnijas.

Kultūros centro administracija įsikūrusi Šlienavoje 1934 m. (paskutiniomis žiniomis) statytame sename mediniame pastate, kuriame iki 1960 m. veikė mokykla. 2012-2013 m kultūros centro pastatas ES programos „Leader“ bei Kauno rajono savivaldybės lėšomis rekonstruotas. Pastate taip pat veikia parodų salė, įsikūrusi biblioteka, Samylų bendruomenės centras.

Kultūrinėje srityje centro darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su kitomis seniūnijoje esančiomis įstaigomis, organizacijomis. Koncertus ir renginius kultūros centras organizuoja Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos salėje, Šlienavos, Viršužiglio, Margininkų bažnytėlėse, III forte, Juragiuose bei kituose seniūnijų kaimuose. Bendruomenės šeimos renkasi į Etnokultūros mokyklėlę, mažieji gyventojai – į molio, rankdarbių užsiėmimus, muzikos mylėtojai – Muzikuojančios bendruomenės klubą. Veikia kūrybinės, edukacinės dirbtuvės, kuriose mokosi floristikos, mozaikos, dekupažo ir kitų rankdarbių paslapčių.

Kadangi kultūros centro aptarnaujama teritorija išsidėsčiusi vaizdingoje ir gamtos paveldu turtingoje Kauno marių regioninio parko teritorijoje, renginiai vyksta gamtoje, prie Kauno marių,  piliakalnių, parkuose, Kadagių slėnyje ir kt..

Kultūros centre dirba kūrybingi, kvalifikuoti darbuotojai, veikia aukšto meninio lygio  mėgėjų meno kolektyvai, turintys respublikines kategorijas ir yra nuolatiniai dainų švenčių, tarptautinių, respublikinių ir rajoninių konkursų, festivalių dalyviai.

 

 

 

TRADICINIAI RENGINIAI

 

 

Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d.

Juragiuose ir visose laisvalaikio salėse

 

 


 

 

Užgavėnės

Rokuose, Samyluose, Linksmakalnyje

 

 


 

 

Romansų festivalis ,,Atverkime širdis“

Ilgakiemyje

 

 


 

 

,,Bobučių paradas“

Ilgakiemyje

 

 


 

 

Atvelykio šventė

Visose laisvalaikio salėse

 

 


 

 

Respublikinis vokalinių ansamblių lietuvių liaudies dainos festivalis ,,Supinsiu dainužę“

Ilgakiemyje

 

 


 

 

„Bendruomenė kaip viena šeima“

Samyluose

 

 


 

,,Laužo dainų“ festivalis

Samyluose

 

 

 


 

 

,,Joninių šventė“

Taurakiemyje, Rokuose

 

 


 

 

Rasų šventimas

Samyluose, Vaišvydavos km.

 

 


 

 

,,Vasaros šventė“

Linksmakalnyje

 

 


 

 

,,Radijo angelai“

Linksmakalnyje

 

 


 

 

„Pėdos marių dugne“, skirtas Kauno marių užlietų kaimų  tradicijoms išsaugoti

Samyluose – rugpjūčio mėn.pabaigoje

 

 


 

 

,,Skambantis Kadagių slėnis“

Taurakiemio sen. Arlaviškėse

 

 


 

 

,,Molio kelias“

Rokuose

 

 


 

 

Baltų vienybės sąšauka

ant Samylų piliakalnio

 

 


 

 

Padėkos vakarai bendruomenei ir rėmėjams

Visose laisvalaikio salėse

 

 


 

 

Advento vakarai ir Kalėdiniai renginiai

Visose laisvalaikio salėse

 

 


 

 

Pilietinė akcija ,,Madinga būti patriotu“

Nuo Vasario 16 iki Kovo 11 d.

 

 


 

 

Vaikų vasaros stovyklos

Visose laisvalaikio salėse

 

 


 

 

Kaimynų diena

Linksmakalnyje, Rokuose

 

 


 

MŪSŲ DRAUGAI

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvos miškų institutas
Dubravos eksperimentinė-mokomoji urėdija
Kauno rajono Šlienavos, Linksmakalnio,Girininkų, Piliuonos mokyklos
Garliavos meno mokykla
Garliavos viešoji biblioteka
Palangos kultūros centras
Ukmergės kultūros centras
Jonavos kultūros centras
Birštono kultūros centras
Biržų kultūros centras
Lietuvos „Caritas“
Birštono sanatorija „Versmė“
Marių ligoninė
Kauno klinikinės ligoninės medikų choras
Šveicarijos lietuvių bendruomenės choras
Norvegų lietuvių bendruomenės choras
Punsko kultūros namai
Latvijos Adaži miestelio meno kolektyvai
Kauno rajono mokyklos, vaikų darželiai.
Samylų, Laumėnų, Girionių, Panemunės, Vaišvydavos, Pagirių, Ilgakiemio, Linksmakalnio, Piliuonos bendruomenės centrai.

 

MŪSŲ RĖMĖJAI

Kauno rajono savivaldybė
Dubravos eksperimentinė-mokomoji urėdija
Vaišvydavos medelynas
UAB „Paka“
UAB „Inžineriniai tinklai“
UAB „Baltchem“
UAB „Margasmiltė“
UAB „Marex Boats“
UAB „Kalėdienės ūkis“
UAB „Aplinkos darbai“
UAB „Saldoga“
UAB „Linkasa“
UAB „Molija“
UAB „Naujasis Nevėžis“
Audriaus Banionio ūkis
Vlado Karpavičiaus gėlininkystės ūkis
Rasos Grin įm.
Janinos Kubilienės ūkis
Kuloko žirgynas
Stasė ir Česlovas Dainiai
Arvydas Pšerackas
Laimutė ir Valdas Jonaičiai
Ūkininkai:
Algimantas Vaičiulevičius
Antanas ir Aldona Juodžiai