+370 686 63977 samylaikc@gmail.com fb yt accesibility

Etninė kultūra ir Nematerialus kultūros paveldas

Ètninė kultūrà, liáudies kultūrà, etninio darinio narių gyvenimo realijų, narių funkcijų, gamybos, kūrybos ir kitos veiklos tradicijų, adaptacijos principų visuma. Etninė kultūra laiko atžvilgiu skirstoma į istorinę, apimančią laikotarpį nuo pirmųjų žinių apie etninius darinius iki naujausiųjų laikų, ir šiuolaikinę. Pagal etninės kultūros realijų pobūdį skirstoma į materialinę, dvasinę ir socialinę, pagal funkciją – vidinio gyvenimo būdo ir išorinės raiškos, pagal socialinę priklausomybę – elito, liaudies ir skurdo. Skiriama kaimo ir miesto, smulkių lokalių, amžiaus, interesų ir kitų grupių etninės subkultūros. Etninė kultūra yra naujovėms atvira sistema, nuolat visų etninio darinio narių kūrybiškai atnaujinama. Etninės kultūros realijų stabilumas ir jų kitimo dinamika priklauso nuo konkrečioje teritorijoje vyraujančios kultūrinės informacijos sklidimo krypties. (Merkienė, I. R., Etninė kultūra. Visuotinė lietuvių enciklopedija.
 
Nematerialùs kultū̃ros pāveldas yra ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susijusios kultūros erdvės – tai, ką bendruomenės, grupės ar pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. (Junevičienė, A., Nematerialus kultūros paveldas. Visuotinė lietuvių enciklopedija.)
 
Samylų kultūros centre veikia du folkloro ansambliai, tautodailės studija, Etnokultūros mokyklėlė šeimoms, vykdoma įvairi edukacinė ar šviečiamoji veikla, organizuojami mokymai, seminarai, festivaliai bei kūrybines dirbtuves.
Nuo 2019 m. „Samylų senolių“ dainos iš marių dugno įtrauktos į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

ANSAMBLIAI IR STUDIJA

TRADICINIAI RENGINIAI

Kauno marių užlietų kaimų tradicijoms išsaugoti ir puoselėti „Pėdos marių dugne“, organizuojamas Samylų įlankoje Rugpjūčio mėn. paskutinį savaitgalį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasų šventė Žolynų ratas, organizuojama birželio mėn. Samylų seniūnijoje Vaišvydavos k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioninis romansinių dainų festivalis  Atverkime širdisIlgakiemio laisvalaikio salėje, organizuojamas gegužės mėn.

 

EDUKACIJOS:

1. Edukacinė valanda „Auksinio šiaudo istorija

Skirta: vaikams, moksleiviams, šeimoms, galima virtuali paslauga

Užsiėmimo trukmė: 1 val.

Dalyviai supažindinami su lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšimi, kuri išsaugota iki šių dienų, tai – šiaudiniai sodai. Kviečiame išmokti susiverti reketuką, mažiausią sodo dalelę, sužinoti šiaudinių sodų panaudojimu kaimo namų interjere, pasipuošti sodą XIX a. pab. – XX a. pradž. Lietuvoje paplitusiais tradiciniais karpiniais, kurie buvo populiarūs miesto ir kaimo namų interjero puošyboje, tad kviečiame išmokti pritaikyti savo namų, darbo aplinkoje, ypatingą mūsų protėvių palikimą. 

Veda tautodailininkė, etnokultūros mokyklėlės ir folkloro ansamblio  „Samylų senoliai“ ir vaikaičiai vadovė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.

Registracija tel. +370 622 61 775

Maloniai kviečiame registruotis!

2. Edukacinė valanda „Gyvybės medis – Saulės medis“ 

Skirta: vaikams, moksleiviams, šeimoms

Užsiėmimo trukmė: 1 val.

Edukacinėje valandoje „Gyvybės medis – Saulės medis“ dalyviai susipažins su archaiškiausių lietuvių tautos dailės motyvu, sustiprinsime domėjimąsi Lietuvos etnografinių regionų išskirtiniais Gyvybės medeliais, jų vaizdavimą miesto ir kaimo architektūroje ir namų interjere. Praktinėje dalyje mokysimės raižyti grafikos kūrinį ant polimerinės dangos su raižikliais, vėliau darysime spaudus ir savo kūriniais džiuginsime artimuosius.

Veda tautodailininkė, etnokultūros mokyklėlės ir folkloro ansamblio  „Samylų senoliai“ ir vaikaičiai vadovė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.

Registracija tel. +370 622 61 775

Maloniai kviečiame registruotis!

3. Edukacinė valanda „Vaškinių žvakių liejimas“ 

Skirta: vaikams, moksleiviams, šeimoms

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val.

Edukacijoje „Vaškinių žvakių liejimas“ dalyviai susipažins su bitininkystės istorija, kartu eisime ratelius, žaisime ir liesime vaško žvakes senuoju būdu.

Veda tautodailininkė, etnokultūros mokyklėlės ir folkloro ansamblio „Samylų senoliai“ ir vaikaičiai vadovė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.

Registracija tel. +370 622 61 775

Maloniai kviečiame registruotis!

4. Vytelių pynimo edukacija

Skirta: vaikams, moksleiviams, šeimoms, galima virtuali paslauga

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val.

Edukatorė Agnė Vodčicienė

Edukacinė programa yra pritaikyta visoms amžiaus grupėms.Dalyviai turės galimybę susipažinti su senuoju amatu – pynimu, prisiliesti prie ekologiškai švarių gamtinių medžiagų. Edukacijos metu pateikiama naudinga informacija apie karklų auginimą ir jų savybes, supažindinama su vytelių pynimui reikalingais įrankiais. Pristatant amatą naudojama vaizdinė medžiaga, pateikiami pavyzdiniai pinti gaminiai bei jų nuotraukos. Kiekvienas dalyvis edukacijos metu, pagal savo sugebėjimus, turės galimybę pats nusipinti po nedidelį suvenyrinį darbelį (gėlę, žvaigždutę, Kalėdinį žaisliuką, padėkliuką ir kt.).

Maloniai kviečiame registruotis!

5. Edukacinių užsiėmimų ciklas „Stebuklingas popieriaus karpinių pasaulis su liaudies daina“

Trukmė 24 paskaitos po 4 val.

Edukatorė tautodailininkė Giedrė Balandytė Kazokienė. Edukacija skirta nuo 10 iki 90 metų. Užsiėmimų metu pristatomas karpinių pasaulis, popieriaus galimybės. Sezoniškai, pagal metų laikus, tradicines šventes, skirtingas tematikas nusipiešiami,  karpomi  ir  pjaustomi įvairaus formato karpiniai. Darbo metu, pristačius temines liaudies dainas, kartu yra dainuojama.

Maloniai kviečiame registruotis!

6. Edukacinių užsiėmimų ciklas „Riešinių nėrimas“

Trukmė 4 paskaitos po 3 val.

Edukatorė tautodailininkė Regina Juodžbalienė. Edukacija skirta nuo 14 iki 90 metų. Edukacijos metu pristatoma riešinių mezgimo istorija ir teorija. Riešinių mezgimui naudojame vilnonius siūlus ir biserio karoliukus.

Maloniai kviečiame registruotis!

7. Edukacinis užsiėmimas „Metalų kalinėjimas. Papuošalo gamyba“

Trukmė 4 val.

Edukatorė tautodailininkė Regina Juodžbalienė. Edukacija skirta nuo 10 iki 90 metų. Edukacijos metu, nusipiešus eskizus iš vario ir žalvario plokštelių yra gaminami kaklo papuošalai.

Maloniai kviečiame registruotis!

 

 

NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ SĄVADAS

1956 m. pradėjus statyti Kauno hidroelektrinę ir po 3 metų užtvenkus Nemuną, į aukštesnes vietas buvo iškelta 721 sodyba, 33 kaimai.     

Po Kauno marių vandeniu liko nugriauti namai, išminti takai ir takeliai, o žmogus ir jo suaižytas dvasinis pasaulis, iš gimtojo lizdo dirbtinai perkeltas į kitus, dar šaltus ir neprijaukintus namus, išgyveno krizę. Kūnas ir protas turėjo prisitaikyti prie naujos būties, o širdis vis dar saugoja tai, kuo buvo gyventa.

Tik nedaug užlietųjų teritorijų gyventojų įsikūrė prie dabartinių Kauno marių. Laikas po vieną išsiveda senuosius, ir liko tik keletas, kurie dar prisimena senųjų kaimų praeitį.

Medžiagą apie kaimus, kuriuos paskandino Kauno marios, nuo 1999 metų renka bei apibendrina Kauno rajono Samylų kultūros centro direktorė Jolanta Sidabrienė, meno vadovė Gražina Gutmanienė.

Sukaupta medžiaga bei patys pateikėjai padiktavo būtinybę paskleisti išsaugotas vertybes Samylų bendruomenei.

Vertingiausias žinias pateikė užlietų kaimų gyventojai. Tai Anastazija Belozaraitė-Kučinskienė, gim. 1921 m., Kazimieras Vaičiulevičius, gim. 1907 m. (Šilėnų k.),

Anastazija Litvinskaitė-Vaičiulevičienė, gim. 1924 m. (Naujosios Dvareliškės), JuozasVaičiulevičius,

Anastazija Lagunavičiūtė-Pisarževskienė, gim. 1902 m. (Šilėnų k.) ir kt.

Klausydami, įrašinėdami jų atliekamas dainas, atsiminimus bei įtraukę tuos žmones į savo veiklą,  ekspedicijų nariai įtikino juos, kad jie yra ne tik labai reikalingi, bet ir privalo skleisti senųjų – savo – kaimų kultūrą. Taip gimė naujas ansamblis – „Senolės“. Senolės – tai moterys, kurios gimė, pasak jų, „Marių dugne“. Jos puoselėja buvusias tradicijas, papročius, perteikia, dalinasi palikimu. Taip vyksta tautos kultūros išsaugojimas.

Gretinant Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos prieš 55 metų surinktą medžiagą apie šio krašto papročius  su meno vadovių surinkta medžiaga, buvo įsitikinta, kad pateikėjai yra išsaugoję senąsias tradicijas.

Šiuo metu folkloro ansamblis ,,Senolės“ pagausėjo. Į jį prisijungė senoliai ir vaikaičiai, todėl kolektyvo pavadinimas pakito į „Samylų senoliai“ ir vaikaičiai.