+370 686 63977 samylaikc@gmail.com fb yt accesibility

Meninės programos

MARIOS SEKA PASAKĄ

Programa ,,Legendų misterija. Laumių slėnis“ (programos trukmė 40 min.)

Programoje pristatomos Kauno marių užlietų kaimų tradicijos. Misterijos tema – legendos, padavimai. Pasirodymo metu susipina folkloro, ansamblio Samylų senolės“ (vad. Gražina Gutmanienė), moterų vokalinio ansamblio ,,Lyra“ (vad. Laimutė Dzedaravičienė), džiazo muzikos atlikėjų kūriniai. Kūrinius apjungia lėlė –  personažas Milius, kurį vaidina Rokų teatro vadovas Darius Armanavičius.

Programa buvo pristatyta Vilniaus Knygų mugėje 2020 m.

 


 

FOLKLORO ANSAMBLIS „SENOLĖS“

1. Programa ,,Šeimos gyvenimas“ (trukmė 40min.)

Skirta įvairaus amžiaus klausytojams kurie domisi Kauno marių užlietų kaimų istorija

Šioje programoje yra legendų, dainų, vaikų žaidimų, šokių ir grojimų. Atliekami kūriniai:

1. O kad būt tiltelis (daina)
2. Vai sakal sakakeli (daina)
3. Už jūrų marelių (daina)
4. Legenda apie velnio ropą (pasakojimas)
5. Šalia gonkelių (daina)
6. Ant marių krantelio (žaidimas)
7. Raunu ropę (žaidimas)
8. Gyvatele (žaidimas)
9. Upytele teka teka (žaidimas)
10. Zuru Zuru malūnėlis (šokis)
11. Vygele (daina)
12. Motulė noriu miego (daina)

2. Programa  ,,Šimtametės dainos iš marių dugno. Nuo senovės iki džiazo“

Trukmė 60 min.

Programa skirta kompaktinių plokštelių pristatymui.

1. Tykus ramus vakarėlis (jaunimo)
2. O, kad būt tiltelis (piršlybų)
3. Šalia gonkelių (mergvakario)
4. Saulė leido (darbų)
5. Subatai atėjus (jaunimo)
6. Anoj pusėj Nemunėlio (karo)
7. O, kareivį, kareivėlis (karo)
8. Mergela uliaunike (žento daina)
9. Miels tėveli, motinela (šeimos)
10. Paleiskit paukštelius (jaunimo)
11. Už jūrų marelių (piršlybų)
12. Vygele (sugultuvių)
13. Kad aš vakar ne namie nebuvau (piršlybų)
14. Motula noriu miego (sugultuvių)
15. Subatis vėlai vakare (jaunimo)

3. Koncertinė programa „Partizanų dainos“  (trukmė 15 min.)

1. Greitai bėga gyvenimo diena (Kampiškės)
2. Mėnulio tikras tėvas
3. Pražydo pirmos jo melsvos žibutės (Kampiškės)
4. Aš paėmęs aštrų kartį (Dvareliškės)
5. Išėjai, išėjai, išėjai
6. Ant Nemuno kranto (Dvareliškės)
7. Dvidešimt metų jaunuolis.

4. Koncertinė programa „Tremties dainos“ (trukmė 10 min.)
1. Bėgs vanduo melsvą tolį
2. Ar senai tai buvo
3. Aš klajoju gėlynės žieduose
4. Šiaurės vėjas smarkiai ūžė
5. Kam mus ima jaunus į karužę.

5. Programa „Miego dienai“, skirta vaikams  (trukmė 15 min. su pasupavimais)
1. Motule noriu miego
2. Aš prisimenu namelį
3. Oi ką tu darysi (Vygelė).

6. Koncertinė programa „Romansai“  (trukmė 30 min.)

1. Neskambinki man sese (Kampiškės)
2. Prie mėlynos jūros pakrantės (Dvareliškės)
3. Prisiminimai
4. Visą naktį jaunimas dainavo
5. Žiaurus likimas slegia
6. Tyliai banguoja jūra
7. Sode lakštutė maža
8. Į uostą mane palydėjai
9. Mes žingsniuojam per pievas
10. Už gimtiniu klonius
11. Beržas eglę pamylėjo
12. Nemunėlis ramus (Mozūrai)
13. Ateiki mielas.

7. Programa ,,Šeimos laimė“ atliekama kartu su vaikaičiais  (trukmė 20 min.)

Programa buvo pristatyta Dainų šventėje.

 


 

MOTERŲ CHORAS ,,ŽAISA“

1. Sakralinės muzikos programa ,,Muzika sielai“

1. „Psalmė-3“ – muz.L.Abario ž.iš Psalmyno
2. „Magnificat“ – muz. L.Abario
3. „Paliesk mano sielą“ – muz. ir ž. Liaudanskaitės-Vaitkevičienės
4. „Ave Regina“ – muz. A.Verner
5. „Pie Jesu“ – muz. A.Lloyd Webber
6. „Panis angeliaus“ – muz. K.Franck
7. „Ave Maria“ – muz. H.Nyberg
8. „Hallelujah“ – muz. ir ž. L.Cohen
9. „Confitemini Domino“ – muz. Greg Gilpin
10. „Pie Jesu“ – muz. May Lynn Lightfoot

2. Lietuviškos muzikos programa ,,Širdžių kalba“

Koncertinė programa skirta įvairiems renginiams, susitikimams su kitais vokaliniais ansambliais

1. ,,Daina važiuojant Žemaičių plentu“ muz. L.Pranulio ž. M.Martinaičio
2. ,,Jaunystės jūra“ muz. L.Abario ž. E.Bakšienės
3. ,,Taip toli žadėta“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
4. ,,Anksti rytą kėliau“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
5. ,,Nemune upeli“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
6. ,,Oi giria ,giria“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
7. ,,Saulėlydis tėviškėje“ muz. B.Gorbulskio,ž. N.Tallat-Kelpšaitės
8. ,,Gražiausias sodas“ muz. V.Miškinio, ž. A.Puišytės
9. ,,Baltas paukštis“ muz.ir ž. V.Kernagio
10. ,,Mano kraštas“ muz. G.Paškevičiaus ,ž. E.Drungytės
11. ,,Mūsų dienos kaip šventė“ muz. V.Kernagio,ž. S.Neries
12. ,,Tris dienas“ liet.l.daina harm. J.Tallat-Kelpšos
13. „Širdžių kalba“ muz. G.Abariaus,ž. A.Antanavičiaus
14. „Vien tik tango“ –muz. A. Raudonikio, ž. B. Mackevičiaus ir V. Bložė
15. „Rudens naktis sustojo“ – muz. R. Girskytės-Berlovienės, ž. J. Degutytės
16. „Kur tu buvai, brolužėli“ – muz. S. Mences, ž. A. Pilsuma

 


 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,LYRA“

1. Sakralinės muzikos programa “ Ave Maria“ (trukmė 30 min.)

1. „Assumpta est Maria“ –muz. Z.Bružaitės
2. „Pie Jesu“ –muz. Mary Lynn Lightfoot
3. „Dona Nobis Pacem“ – muz. Mary Lynn Lightfoot
4. „Pie Jesu“ –muz. A.Lloyd Webber
5. „Magnificat“ –muz. L.Abario
6. „Ave Maria“- muz. Hans Nyberg
7. „Hallelujah“ –muz. ir ž. L.Cohen
8. „Ave Regina“ –muz. A.Verner

2. Lietuvių liaudies dainų repertuaras (trukmė 30 min.)

1. „Ar aš ne vyšnelė“ –liet.l.daina išplėtota A.Žilio
2. „Čiūta čiūtoji“ –muz. B.Balakauskienės,ž. liaudies
3. „Giedu dainelę“ –liet.l.daina aranž. A.Kulikauskas
4. „Šią naktelę per naktelę“ –liet.l.daina aranž. G.Kalino
5. „Ui,dygo augo“ –Klaipėdos krašto daina harm. B.Balakauskienės
6. „Tamsioj naktelej“ –liet.l.daina harm. St.Šimkaus
7. „Anksti rytą kėliau“ –liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
8. „Taip toli žadėta“ – liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio

 


 

LIETUVIŠKOS MUZIKOS IR DAINOS ANSAMBLIS

1. Programa „Tau, Lietuva“  ( trukmė1 val.)

Koncerto metu skamba Sigito Gedos, Pauliaus Širvio eilės.  Atliekami šie kūriniai:

1. Lopšinė gimtinei ir motinai
2. „Gilių Lietuva“
3. „Čia mano Tėvynė“
4. „Mano kaimo daina“
5. „Kur balti beržai“
6. „Gromatėlę parašiau“
7. „Ežerų krašto daina“
8. „En bernelis“
9. „Su gintaro lašu“
10. „Žalia žolelė“
11. „Valsas „Ramunė“
12. „Skrabalinė“
13. „Klumpių polka“
14. „Meilės valsas“
15. „Raiba paukštelė“

2. Adventinė programa (lapkričio – gruodžio mėn.)  ( trukmė 30 min.)

Patarlės, priežodžiai, papročiai, apeigos, Adventiniai žaidimai. Programos metu atliekami šie kūriniai:

1. „Sodai, sodai“
2. „Už girių girių“
3. „Kam tavo vilkeli?“
4. „Tai genelio raibumai“
5. „Oi, Kalėda, Kalėda“
6. „Žvaigždžių lietus“
7. „Mane motulė barė“

 


 

LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „ROKAI“

1.  Liaudies programa ( trukmė nuo 30 min.)

Programa gali būti atliekamos įvairių festivalių, miesto, valstybinių, kalendorinių švenčių metu.

1. „Kaip du paukšteliai”
2. „Rolenderis“
3. „Karvelio polka”
4. „Šelmių polka“
5. „Vakaruškos“
6. „Galalių gegužinė“
7. „Hakerių polka“

2. Kantri šokių programa (trukmė nuo 30 min.)

Programa gali būti atliekamos įvairių festivalių, miesto švenčių metu.

1. „Irish Stew“
2. „Vežimas“
3. „Išpanškas“
4. „Aš einu“
5. „Rednex“

 


 

ROKŲ TEATRAS

Spektaklis „Ibupromas!“

Režisierius Darius Armanavičius

Suaugusiems skirta tik suaugusiems

Pasiruošimo laikas – 1 val. 30 min. Spektaklio trukmė – 1 val. 10 min. Reikalavimai scenai: aukštis ne mažiau– 3 m., plotis – 6 m, gylis – 7 m.