+370 686 63977 samylaikc@gmail.com

Meninės programos

MARIOS SEKA PASAKĄ

Programa ,,Legendų misterija. Laumių slėnis“ (programos trukmė 40 min.)

Programoje pristatomos Kauno marių užlietų kaimų tradicijos. Misterijos tema – legendos, padavimai. Pasirodymo metu susipina folkloro, ansamblio Samylų senolės“ (vad. Gražina Gutmanienė), moterų vokalinio ansamblio ,,Lyra“ (vad. Laimutė Dzedaravičienė), džiazo muzikos atlikėjų kūriniai. Kūrinius apjungia lėlė –  personažas Milius, kurį vaidina Rokų teatro vadovas Darius Armanavičius.

Programa buvo pristatyta Vilniaus Knygų mugėje 2020 m.

 


 

FOLKLORO ANSAMBLIS ,,SEDULA“

1. Supk motule margą vygę  (programos trukmė 30 min.)

Tai dainų ir pasakojimų programa apie motulės ryšį nuo lopšio iki lopšio.
Programoje dainomis ir pasakojimais sekama legenda apie dukrelės gimimą, paauglystę, linksmybes jaunimo šokimėliuose, piršlybas, vestuves ir baigiama lopšine, kurią dainuoja jauna motulė jau savo kūdikiui.

2. Romansų programa „Atverkime širdis“ (trukmė 30-40 min.)

Tai romansinių dainų programa. Kad programa būtų įdomesnė ir įvairesnė, tarp dainų deklamuojame žinomų poetų eiles ir pasakojame apie romansų kilmę ir istoriją.

3. Koncertinė romansų programa ,,Menu“ (trukmė 40 min.)

Programoje šalia dainų skaitomos eilės, solo smuiku atliekami įvairių kompozitorių kūriniai.
1. Nostalgija – Melodija ir žodžiai liaudies
2. Menu
3. Oi jūs beržai sviruonėliai
4. Su gandrais ir su lapais beržų
5. Nekaltas berniukas
6. Karaliūnas -melodija liaudies, žodžiai Aisčio
7. Liolė – melodija ie žodžiai liaudies
8. Baltos pievos
9. Paukščiai
10. Roputė

Programa gali būti atliekama su liaudiškų šokių kolektyvu ,,Mintinis“.

4. Programa ,,Žolynai kalba apie laimę“ (trukmė 20 min.) Dainos apie žolynus. Programa buvo pristatyta Dainų šventėje.


 

FOLKLORO ANSAMBLIS „SENOLĖS“

1. Programa ,,Šeimos gyvenimas“ (trukmė 40min.)

Skirta įvairaus amžiaus klausytojams kurie domisi Kauno marių užlietų kaimų istorija

Šioje programoje yra legendų, dainų, vaikų žaidimų, šokių ir grojimų. Atliekami kūriniai:

1. O kad būt tiltelis (daina)
2. Vai sakal sakakeli (daina)
3. Už jūrų marelių (daina)
4. Legenda apie velnio ropą (pasakojimas)
5. Šalia gonkelių (daina)
6. Ant marių krantelio (žaidimas)
7. Raunu ropę (žaidimas)
8. Gyvatele (žaidimas)
9. Upytele teka teka (žaidimas)
10. Zuru Zuru malūnėlis (šokis)
11. Vygele (daina)
12. Motulė noriu miego (daina)

2. Programa  ,,Šimtametės dainos iš marių dugno. Nuo senovės iki džiazo“

Trukmė 60 min.

Programa skirta kompaktinių plokštelių pristatymui.

1. Tykus ramus vakarėlis (jaunimo)
2. O, kad būt tiltelis (piršlybų)
3. Šalia gonkelių (mergvakario)
4. Saulė leido (darbų)
5. Subatai atėjus (jaunimo)
6. Anoj pusėj Nemunėlio (karo)
7. O, kareivį, kareivėlis (karo)
8. Mergela uliaunike (žento daina)
9. Miels tėveli, motinela (šeimos)
10. Paleiskit paukštelius (jaunimo)
11. Už jūrų marelių (piršlybų)
12. Vygele (sugultuvių)
13. Kad aš vakar ne namie nebuvau (piršlybų)
14. Motula noriu miego (sugultuvių)
15. Subatis vėlai vakare (jaunimo)

3. Koncertinė programa „Partizanų dainos“  (trukmė 15 min.)

1. Greitai bėga gyvenimo diena (Kampiškės)
2. Mėnulio tikras tėvas
3. Pražydo pirmos jo melsvos žibutės (Kampiškės)
4. Aš paėmęs aštrų kartį (Dvareliškės)
5. Išėjai, išėjai, išėjai
6. Ant Nemuno kranto (Dvareliškės)
7. Dvidešimt metų jaunuolis.

4. Koncertinė programa „Tremties dainos“ (trukmė 10 min.)
1. Bėgs vanduo melsvą tolį
2. Ar senai tai buvo
3. Aš klajoju gėlynės žieduose
4. Šiaurės vėjas smarkiai ūžė
5. Kam mus ima jaunus į karužę.

5. Programa „Miego dienai“, skirta vaikams  (trukmė 15 min. su pasupavimais)
1. Motule noriu miego
2. Aš prisimenu namelį
3. Oi ką tu darysi (Vygelė).

6. Koncertinė programa „Romansai“  (trukmė 30 min.)

1. Neskambinki man sese (Kampiškės)
2. Prie mėlynos jūros pakrantės (Dvareliškės)
3. Prisiminimai
4. Visą naktį jaunimas dainavo
5. Žiaurus likimas slegia
6. Tyliai banguoja jūra
7. Sode lakštutė maža
8. Į uostą mane palydėjai
9. Mes žingsniuojam per pievas
10. Už gimtiniu klonius
11. Beržas eglę pamylėjo
12. Nemunėlis ramus (Mozūrai)
13. Ateiki mielas.

7. Programa ,,Šeimos laimė“ atliekama kartu su vaikaičiais  (trukmė 20 min.)

Programa buvo pristatyta Dainų šventėje.

 


 

MOTERŲ CHORAS ,,ŽAISA“

1. Sakralinės muzikos programa ,,Muzika sielai“

1. „Psalmė-3“ – muz.L.Abario ž.iš Psalmyno
2. „Magnificat“ – muz. L.Abario
3. „Paliesk mano sielą“ – muz. ir ž. Liaudanskaitės-Vaitkevičienės
4. „Ave Regina“ – muz. A.Verner
5. „Pie Jesu“ – muz. A.Lloyd Webber
6. „Panis angeliaus“ – muz. K.Franck
7. „Ave Maria“ – muz. H.Nyberg
8. „Hallelujah“ – muz. ir ž. L.Cohen
9. „Confitemini Domino“ – muz. Greg Gilpin
10. „Pie Jesu“ – muz. May Lynn Lightfoot

2. Lietuviškos muzikos programa ,,Širdžių kalba“

Koncertinė programa skirta įvairiems renginiams, susitikimams su kitais vokaliniais ansambliais

1. ,,Daina važiuojant Žemaičių plentu“ muz. L.Pranulio ž. M.Martinaičio
2. ,,Jaunystės jūra“ muz. L.Abario ž. E.Bakšienės
3. ,,Taip toli žadėta“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
4. ,,Anksti rytą kėliau“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
5. ,,Nemune upeli“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
6. ,,Oi giria ,giria“ -liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
7. ,,Saulėlydis tėviškėje“ muz. B.Gorbulskio,ž. N.Tallat-Kelpšaitės
8. ,,Gražiausias sodas“ muz. V.Miškinio, ž. A.Puišytės
9. ,,Baltas paukštis“ muz.ir ž. V.Kernagio
10. ,,Mano kraštas“ muz. G.Paškevičiaus ,ž. E.Drungytės
11. ,,Mūsų dienos kaip šventė“ muz. V.Kernagio,ž. S.Neries
12. ,,Tris dienas“ liet.l.daina harm. J.Tallat-Kelpšos
13. „Širdžių kalba“ muz. G.Abariaus,ž. A.Antanavičiaus
14. „Vien tik tango“ –muz. A. Raudonikio, ž. B. Mackevičiaus ir V. Bložė
15. „Rudens naktis sustojo“ – muz. R. Girskytės-Berlovienės, ž. J. Degutytės
16. „Kur tu buvai, brolužėli“ – muz. S. Mences, ž. A. Pilsuma

 


 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,LYRA“

1. Sakralinės muzikos programa “ Ave Maria“ (trukmė 30 min.)

1. „Assumpta est Maria“ –muz. Z.Bružaitės
2. „Pie Jesu“ –muz. Mary Lynn Lightfoot
3. „Dona Nobis Pacem“ – muz. Mary Lynn Lightfoot
4. „Pie Jesu“ –muz. A.Lloyd Webber
5. „Magnificat“ –muz. L.Abario
6. „Ave Maria“- muz. Hans Nyberg
7. „Hallelujah“ –muz. ir ž. L.Cohen
8. „Ave Regina“ –muz. A.Verner

2. Lietuvių liaudies dainų repertuaras (trukmė 30 min.)

1. „Ar aš ne vyšnelė“ –liet.l.daina išplėtota A.Žilio
2. „Čiūta čiūtoji“ –muz. B.Balakauskienės,ž. liaudies
3. „Giedu dainelę“ –liet.l.daina aranž. A.Kulikauskas
4. „Šią naktelę per naktelę“ –liet.l.daina aranž. G.Kalino
5. „Ui,dygo augo“ –Klaipėdos krašto daina harm. B.Balakauskienės
6. „Tamsioj naktelej“ –liet.l.daina harm. St.Šimkaus
7. „Anksti rytą kėliau“ –liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio
8. „Taip toli žadėta“ – liet.l.daina harm. M.K.Čiurlionio

 


 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,JIESIA“

1. Koncertinė programa „Tau giedam visi“ skirta Kalėdų laikotarpiui (trukmė su tekstais 35 min.)

1. „Vaikelis nuostabus“ muz. L Lapkauskaitės žodž. K.Grigaitytės
2. „Štai mirkčioja žvaigždės“ muz. Haratio R.Palmer (1834-1907) žodž. nežinomo aut.
3. „Kai atklysta naktis“ muz. kun. G.Šukio žodž. T.K. Račiūno
4. „Betliejaus žvaigždė“ muz. M.Karaliūtės žodž. St.Žlibino
5. „Naktis“ muz. nežinomo aut. žodž A.Venslovo
6. „Atrieda Kalėdos“ iš giesmyno sudarytoja Erika Lukšienė
7. „Malda“ muz. ir žodž. V.Stakėno

 2. Koncertinė programa „Atsiliepk dainoj“ (trukmė 45 min.)

Koncertinė programa ,,Atsiliepk dainoj“ skirta įvairiems renginiams, susitikimams su kitais vokaliniais ansambliais, išvykose į senelių namus, besigydantiems sanatorijoje bei dalyvaujant įvairiuose renginiuose.

1. „Atsiliepk dainoj“ muz. R.Radzevičius žodž. St.Žlibino
2. „Nežinau“ muz. A.Kriukos žodž. A.Brikio
3. „Dainų popuri“ tekstai A.Raudonikio, N.Noviko, A.Vaitkevičiaus aranž. J.Balsienės
4. „Gimtinės padangėj“ muz. D.Žiedelienės žodž. Zenės Sadauskaitės
5. „Prabėgusi vaikystė“ muz. ir žodž. Remigijaus Poderio
6. „Viltis“ muz. R.Racevičiaus žodž. R.Skučaitės
7. „Pasiilgau žodžio“ muz. Remigijaus Poderio žodž. J.Marcinkevičiaus
8. „Tulpės iš Amsterdamo“ muz. R.Arnie
9. „Senam parke“ muz ir žodž. Remigijaus Poderio
10. „Prisimink“ muz. A.Raudonikio žodž. A.Barausko
11. „Po pasimatymo“ muz. M.Noviko žodž A.Saulyno
12. „Dėl tos dainos“ muz. L.Vilkončiaus žodž. J.Marcinkevičiaus
13. „Taku saulėtu“ muz. B Gorbulskio žodž. A.Churgino
14. „Žiemos paparčiai“ muz. A.Kriukos žodž. Vyt. Mačiuikos
15. „Septyni šienpjoviai“ muz. A.Kriukos žodž. Vyt. Bložės
16. „Mėnesiena“ muz. L.Abariaus žodž. J.Aisčio
17. „Drugelis“ muz. D. Žeraro žodž. H.Barnso ir R.Berneto
18. „Šermukšnis“ aranž. J.Balsienės žodž. Vyt. Bložės

3. Sakralinė programa „Mūsų meilės giesmės“ ( trukmė su tekstais 35 min.)

Sakralinė programa skirta Kalėdų šventiniam periodui, taip pat Gražiausiai pavasario šventei Velykoms.

1. „Mūsų meilės giesmės“ muz. ir žodž. Romo Lechavičiaus
2. „“Tau giedam visi“ muz. ir žodž. Džiuljetos Jankauskaitės
3. „ Leisk man patirti Tavo artumą“ muz. ir žodž. Džiuljetos Jankauskaitės
4. „ Kai ieškai Dievo“ iš giesmyno „Mišių giesmės“
5. „ Sveikinam Tave, o Marija“ iš giesmyno „Mišių giesmės“
6. „Dėkui kiekvieną naują rytą“ muz. ir žodž. Martin Gothard Scheider
7. „Štai dievo garbei“ iš Evangelikų giesmyno
8. „Tu šventas, Visagalis“ iš giesmyno „Mišių giesmės“
9. „Šviesk, Jėzau, šviesk“ Iš giesmyno „Mišių giesmės“

 


 

VAIKŲ POP GRUPĖ „PABIRUČIAI“

Koncertinė programa „Pagrok, žiogeli“ (trukmė 35 min.)

1. „Pagrok, žiogeli“ muz. ir žodž. E.Tolvaišienės
2. „Amžinas ratas“ muz. O.Bogdanovo žodž. A.Garmutės
3. „Apsigavau ar…apgavau“ muz. V.Virbicko žodž. R.Skučaitės
4. „Apie makaronus“ muz.ir žodž. L.Remeikienės
5. „Mylėki žodžius“ muz.ir žodž. D.Pociūtės-Slodkienės.aranž. A.Baužio
6. „Vis arčiau mokyklos“ muz. L.Vilkončiaus žodž. N.Kepenienės
7. „ Mano močiutė turi smukelį“ muz. ir žodž. L.Remeikienės
8. „Ziukių mokykla“ muz. ir žodž. L.Remeikienės
9. „Varom už Lietuvą“ muz. ir žodž L.Remeikienės
10. „Vanagėlio kelionė“ muz. ir žodž. N.Lapinskienės
11. „Varlių debiutas“ muz. ir žodž. N.Lapinskienės
12. „Avinėliai – debesėliai“ muz. ir žodž. N.Lapinsienės
13. „Šiaudų batai“ muz ir žodž L. Remeikienės

 


 

VIDUTINIO AMŽIAUS LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „MINTINIS“

Koncertinė programa „Subatvakaris“ (trukmė nuo 40 min. iki 1 val.)

Programą sudaro 10 šokių. Kad programa būtų įdomesnė bei įvairesnė, parengta bendra programa su.moterų vokaliniu ansambliu „Jiesia“.  Programa tinkama rodyti visomis progomis.

 


 

LIETUVIŠKOS MUZIKOS IR DAINOS ANSAMBLIS

1. Programa „Tau, Lietuva“  ( trukmė1 val.)

Koncerto metu skamba Sigito Gedos, Pauliaus Širvio eilės.  Atliekami šie kūriniai:

1. Lopšinė gimtinei ir motinai
2. „Gilių Lietuva“
3. „Čia mano Tėvynė“
4. „Mano kaimo daina“
5. „Kur balti beržai“
6. „Gromatėlę parašiau“
7. „Ežerų krašto daina“
8. „En bernelis“
9. „Su gintaro lašu“
10. „Žalia žolelė“
11. „Valsas „Ramunė“
12. „Skrabalinė“
13. „Klumpių polka“
14. „Meilės valsas“
15. „Raiba paukštelė“

2. Adventinė programa (lapkričio – gruodžio mėn.)  ( trukmė 30 min.)

Patarlės, priežodžiai, papročiai, apeigos, Adventiniai žaidimai. Programos metu atliekami šie kūriniai:

1. „Sodai, sodai“
2. „Už girių girių“
3. „Kam tavo vilkeli?“
4. „Tai genelio raibumai“
5. „Oi, Kalėda, Kalėda“
6. „Žvaigždžių lietus“
7. „Mane motulė barė“

 


 

LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „ROKAI“

1.  Liaudies programa ( trukmė nuo 30 min.)

Programa gali būti atliekamos įvairių festivalių, miesto, valstybinių, kalendorinių švenčių metu.

1. „Kaip du paukšteliai”
2. „Rolenderis“
3. „Karvelio polka”
4. „Šelmių polka“
5. „Vakaruškos“
6. „Galalių gegužinė“
7. „Hakerių polka“

2. Kantri šokių programa (trukmė nuo 30 min.)

Programa gali būti atliekamos įvairių festivalių, miesto švenčių metu.

1. „Irish Stew“
2. „Vežimas“
3. „Išpanškas“
4. „Aš einu“
5. „Rednex“

 


 

ROKŲ TEATRAS

Spektaklis „Mes nemokėsim!“

Režisierius Darius Armanavičius

Suaugusiems skirta satyrinė komedija (aut. Dario Fo, ). Italų dramaturgo D. Fo politinio, socialinio ir satyrinio pobūdžio komedijoje ,,Mes nemokėsim“ vaizduojama įvykių painiava, analizuojanti savo laiko krizes ir darbo sunkumus. Pagrindinė veikėja Antonija liudija apie sukilimą prekybos centre, nes sukilusios miesto moterys atsisako sumokėti už prekes, protestuodamos prieš infliacijos sukeltą kainų kilimą. Šia istorija žavisi jos draugė Margarita, bet abi jos bijo savo, stereotipiškai mąstančių, aklai tikinčių televizijos informacija, vyrų reakcijos. Spektaklio premjera 2018 m. gegužės 3 d. (Amžiaus cenzas -tik suaugusiems)

Pasiruošimo laikas – 1 val. 30 min. Spektaklio trukmė – 1 val. 10 min. Reikalavimai scenai: aukštis ne mažiau– 3 m., plotis – 6 m, gylis – 7 m.