+370 686 63977 samylaikc@gmail.com

Darbo užmokestis

SAMYLU KULTŪROS CENTRO DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašo pakeitimai:

2020 Įsakymas SAMYLŲ KULTŪROS CENTRO DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMUI

2021 Įsakymas SAMYLŲ KULTŪROS CENTRO DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMUI

KAUNO RAJONO SAMYLŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ PASTOVIOSIOS DALIES

TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ DYDŽIAI

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas Pareiginės algos pastovios dalies dydis (Eur) neatskaičius mokesčių
1. Direktorius 1 A 11,71 2119,51
2. Režisierius 1 A 8,44 1527,64
3. Kultūrinių renginių organizatorius 4,75 A 7,04 – 7,56 1274,24 – 1368,36
4. Kultūros projektų vadovas 1 A 6,35 1149,35
5. Etnografas 0,5 A 8,07 730,34 (1460,67)
6. Dailininkas-scenografas 0,5 A/B 6,59 596,40 (1192,79)
7. Koncertmeisteris 0,25 A 6,44 291,41  (1165,64)
8. Meno vadovas 3,5 A/B 6,44 – 8,27 1165,67 – 1496,87
9. Referentas 0,5 C 6,02 544,81 (1089,62)
10. Valytojas 2,5 D MMA  
11. Darbininkas 0,5 D MMA    
  Iš viso 16