2020-05-06

Gegutės diena. Papročiai iš skrynios (Samylų etnokultūros mokyklėlės namų darbai)

Pirmąją gegužės mėnesio savaitę būtinai išgirsime kukuojančią gegutę. Kitados manyta, kad jos balsu pati likimo deivė Laima prabyla. Tikima, kad ji galinti išskaičiuoti likusius gyvenimo, mergavimo metus ar būsimus turtus.

Anuomet jaunimas, išgirdęs gegutę, rinkdavosi į vakaronę. Gegutės šventė prasidėdavo „brolelių” rinkimu. Kiekvieną merginą iš eilės sodindavo užrištomis akimis į ratelio vidurį. Vienas po kito priėję vaikinai, imdavo už rankų ir dainuodavo: „Karaliune gegele, kuku! Aš tavo brolelis, kuku, kuku!”. Sėdinčioji turėdavo iš balso atspėti tris. O atspėjus atrišdavo merginai akis ir šokdavo su savo išrinktaisiais. Nuo Gegutės šventės visus metus vadindavo juos broleliais, padėdavo bėdoje ar darbuose bei saugodavo nuo skriaudos.

Likimą, kurį gegutė „rokuoja”, galima kiek į savo pusę pakreipti:
Ką merginai daryti, jei mato ateinantį patinkantį vaikiną?
Reikia būti įsidėmėjusiai medį, kur kukavo gegutė, prieiti atbulomis, nusilaužti šakelę. Pasidaryti iš šakelės kabliuką ir nemačiomis, kai jis praeis pro šalį, kepštelėti mielojo drabužius. Viskas pasikeis į gerą.

Kas dar šiais metais negirdėjot gegutės, pasiklausykime, gal laimę atneš?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=q6njK5acv-A&feature=emb…