2019-01-03

Linksmakalnyje pirmą kartą žiūrovams rodomi „Vaivorykštė” tapybos darbai – Jurbarko rajone, Pilies I kaime Panemunės pilyje vykusio plenero kūriniai.

Kviečiame sausio – vasario mėn. Linksmakalnio laisvalaikio salėje apžiūrėti parodą!

Parodoje dalyvauja: Virginija Jaskytė-Rūkienė, Eleonora Čepulienė, Jelena Tamilina, Natalija Karpinskienė, Rūta Barniškytė-Klusienė, Vida Bagdonienė, Nijolė Brencienė, Regina Cemnolonskienė, Juozas Ivanauskas, Gražina Ašmienė, Teresė Draugelienė, Agnietė Janušaitė-Vitkūnienė.

Trumpa informacija apie Kauno kultūros centro dailės studijos „Vaivorykštė” veiklą:Dailės studija „Vaivorykštė“, jungianti dailininkų mėgėjų būrį, įkurta 1946 metais. Pagrindinis studijos tikslas – saviraiškos ugdymas, estetinis auklėjimas, meno pažinimas. Pomėgis menui, noras tobulinti dailės įgūdžius lemia kryptingą studijos darbą, jos narių kūrybinį augimą.
Studiją lanko įvairaus amžiaus, profesijų, išsilavinimo žmonės, sukurtus darbus eksponuoja parodose. Dirbama tiek studijoje, tiek ir gamtoje, organizuojami plenerai. Dailės studijai „Vaivorykštė“ vadovavo patyrę dailininkai profesionalai. Pirmas studijos vadovas buvo dailininkas J. Buračas. Po to – dailininkai J. Janulis, B. Grigas, G. Kuprytė, J. Tenzegolskienė, A. Lukštas, N. Liutkevičienė, J. Dovydaitytė, 1961–2011 m. – dailininkas E. Survila. 2012–2017 m. – Asta Vandytė, nuo 2017 m. spalio – Agnietė Janušaitė-Vitkūnienė.