2019-03-27

Su Tarptautine teatro diena sveikiname visus teatralus!
Ir toliau išlaikykite ranką ant šiuolaikinio kūrybos pulso!

Garsus aplodismentai Rokų teatro aktoriams ir jo vadovui-režisieriui Dariui Armanavičiui