2019-01-07

Gražus buvo vakaras. Toks kaip senolių pasakojimuose, kuomet už lango siaučiant pūgai susirinkdavo aplink stalą kaimynai. Kalbėdavo, dainuodavo, juokaudavo, patirtimi dalindavosi, darbus dirbdavo, o vaikai savus užsiėmimus turėdavo. Taip ir šiandien. Kalbėjom apie tautinius raštus, piešėm savo gyvenimo medį, demonstravom linines rankom siūtas suknelės, o vaikai nupuošę eglutę, piešė savo tautinį identitetą. Taip, kaip jį suvokia tik jie patys. Ir viskas vyko čia, mūsų visų namuose, Samylų kultūros centre, po Pėdų ženklu.

„PĖDOS MARIŲ DUGNE” jau paliko savo pėdsaką. Čia mūsų namai. Sveiki visi šiais metais į juos sugrįžę.